Poufność i bezpieczeństwo transakcji

INFORMACJA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiążku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich dancyh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest AGROPLANET Michał Kwiatkowski z siedzibą w Warce, ul. Fabryczna 1A, 05-660 Warka, tel. (48) 621 91 71, e-mail:sklep@agroplanet.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

   1) marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego  interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie folderów, ulotek;

   2) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Przetwarzanie dancy dla ww. celów nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.

   3) korzystania prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

    1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/ Pan wyrazi sprzeciw wobez przetwarzania danych w celu marketingowym;

    2) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;

    3) obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera).

5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstwie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.

9. Podając swoje dane podczas zamówienia telefonicznego klient tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zawarcia umowy zakupu i jej wykonania.

10, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Właścicielem i Administratorem sklepu jest
AGROPLANET Michał Kwiatkowski z siedzibą w Warce, ul. Fabryczna 1A, 05-660 WARKA (woj. mazowieckie)
posiadające nadany numer NIP: 797-188-74-69 oraz numer REGON: 144025190

NASZ SKLEP: MNISZEW 22B, 26-910 MAGNUSZEW


 

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania ze stron sklepu.

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiłeś oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.

Jakie informacje zbieramy i po co?

Adres IP
Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.
Adresy IP mogą też być wykorzystywane do śledzenia próby dokonania nadużyć i włamań na strony nieudostepnione użytkownikom.


Informacje o plikach Cookies
W sklepie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb, w tym również do prawidłowej obsługi procesu składania zamówień. Dane te zostają zapisane w pamięci przeglądarki internetowej w postaci niewielkich plików tekstowych, tzw. cookies. W przypadku standardowej konfiguracji Twojej przeglądarki większość zapisanych plików cookies jest automatycznie usuwana po opuszczeniu stron naszego sklepu - trwale zastają zapamiętane jedynie pliki cookies dotyczące wersji językowej przeglądanych stron. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie tylko przy ponownej wizycie w naszym sklepie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie obsługi cookies - pamiętaj jednak, że w przypadku całkowitego zablokowania obsługi plików cookies dokonanie rejestracji zamówienia w naszym sklepie nie będzie możliwe.

Dane osobowe
W szczególny sposób dbamy o Twoje dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich.

 
Chcąc dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym zostaniesz poproszony o Twoje dane osobowe (nazwisko lub nazwa firmy, imię lub NIP, dane teleadresowe, telefon oraz email). Zebrane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych towarów pod wskazany adres. Przechowujemy Twoje dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.


Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu prześlij e-mail pod adres: sklep@agroplanet.pl lub list polecony na adres: AGROPLANET Michał Kwiatkowski, ul. Fabryczna 1A, 05-660 WARKA
 

Wróć